รับจัดทัวร์อาร์เจติน่า
แบบจอยและแบบเหมาในราคาถูก เราคือทัวร์ที่ได้รับ การันตีว่าเป็นทัวร์ที่มี ความเชียวชาญในประเทศอาร์เจติน่ามากที่สุดด้วยการจัดและบริหาร กรุ๊ปทัวร์มากกว่า 15 ปี วันนี้เราพร้อมให้บริการทุกท่าน อย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถามสายด่วน
089-0404783

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd
(ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32,
National Road No 6,
Krous Village,Sangkat Svay
Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


 

อาร์เจนตินา หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (สเปน: República Argentina) เป็นหนึ่งในประเทศในทวีปอเมริกาใต้ (ลาตินอเมริกา) ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางทิศตะวันตก และมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีพรมแดนจดประเทศปารากวัยและประเทศโบลิเวียทางภาคเหนือ จดประเทศอุรุกวัยและประเทศบราซิลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจดประเทศชิลีทางภาคตะวันตกและภาคใต้ อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของทวีปอเมริกาใต้ รองจากบราซิล และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของโลก

 

แนะนำทัวร์อาร์เจติน่าช่วงนี้ราคาถูกจริงๆ

 

ทัวร์อาร์เจติน่า 16วัน12คืน 429,000 บาท กทม.-อิสตันบูล-บัวโนสไอเรส-อูซัวยา-เชคอินเรือ MV Sea Spirit- Drake Passage- Antarctica เริ่มจาก กทม.โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines

การเดินทาง เริ่มจาก กทม โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines
ระยะเวลา : 10 ท่านขึ้นไป
ราคา : 429,000 บาท


วันแรก กทม.- อิสตันบูล
20.30 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines และอำนวยความสะดวกแก่คณะทัวร์ทุกท่าน
23.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines เที่ยวบิน TK 69 ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง


วันที่สอง อิสตันบูล - บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

05.40 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กรุงอิสตันบูล *แวะเปลี่ยนเครื่อง*
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล มุ่งหน้าสู่ สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี ประเทศอาร์เจนติน่าโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 15 ใช้เวลาบินประมาณ 17 ชั่วโมง 35 นาที พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง * บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *
22.05 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Holiday Inn Airport Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (เมืองบัวโนสไอเรส)


วันที่สาม บัวโนสไอเรส – อูซัวยา *บินภายใน*
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น ปารีสแห่งอเมริกาใต้ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตและมีความสมัยใหม่ที่สุดในแถบประเทศลาตินอเมริกา จากนั้นนำท่านถ่านรูปกับทำเนียบประธานาธิบดี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คาซา โรซาดา นำท่านชม จัตุรัสมาโย จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารโรเซอร์เรตต้า หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัส คองเกรส ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ จากนั้นนำคณะผ่านชมถนน 9 กรกฎาคม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และนำท่านชมที่ตั้งของเสาโอบิลิกส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ธงอาร์เจนตินาถูกเชิญสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรก เป็นที่จัดประชุมทางการเมือง งานดนตรี และเป็นสถานที่ฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จอช นิวเบอร์รี่ แอร์พอร์ต ประเทศอาร์เจนตินา
15.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอูซัวยา โดยเที่ยวบิน AR 1890 *ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม.*
19.30 น. คณะทุกท่านเดินทางถึงสนามบินอูซัวยา หรือเรียกว่า ประตูสู่แอนตาร์กติกา หรือ ขั้วโลกใต้
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 4 ดาว Ushuaia Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (เมืองอูซัวยา)


วันที่สี่ อูซัวยา - เชคอินเรือ MV Sea Spirit
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระกับการเก็บภาพบริเวณท่าเรืออูซัวยา จุดนี้ท่านสามารถซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเชคอินขึ้นเรือ MV Sea Spirit Cruise จุดนี้เรือจะไม่จอดเทียบท่า จึงต้องเชคอินและเตรียมกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยทุกท่านจากนั้นนให้ท่านได้อิสระบนเรือสำราญ ทางเรือมีจัดกิจกรรมการเตรียมตัว ทางเรือจะมีเสื้อกันหนาวมอบให้เป็นที่ระลึก
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ขั้วโลกใต้ เรือมุ่งหน้าสู่ช่องแคบบีเกิ้ล เป็นช่องแคบที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาร์ชิพิลาโก ซึ่งเป็นดินแดนที่แบ่งระหว่างอาร์เจนติน่าและชิลี เรือล่องเข้าสู่รัฐเตียร์ราเดลฟวยโก แอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นรัฐในประเทศอาร์เจนตินาที่ได้แยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ของอาร์เจนตินา ข้ามช่องแคบมาเจลลัน เมืองหลวงชื่อ อูซัวยา ระหว่างการล่องเรือท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศทัศนียภาพของหมู่เกาะจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่อาศัยของ แมวน้ำ สิงโตทะเล


วันที่ห้า และ วันที่หก Drake Passage

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า บนเรือสำราญ (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางล่องสู่ขั้วโลกใต้ ผ่านทาง Drake Passage ซึ่งเป็นจุดที่เส้นทางที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาบรรจบกัน เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้ ท่านจะได้เห็นฝูงปลาวาฬ นอกจากนี้ทางเรือยังมีกิจกรรม และเรื่องราวของขั้วโลกใต้และการเตรียมตัวสำหรับการลงเรือ Zodica เรือล่องผ่านมหาสมุทรแอนตาร์กติก ซึ่งเริ่มปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งและทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 8) จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 9) หลังอาหารให้ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักบนเรือ)

วันที่เจ็ด และ วันที่สิบเอ็ด Antarctica
กิจกรรมการลงเรือ Zodiac จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
Half-Moon Island นำท่านลง เรือโซดิแอก เพื่อสัมผัสกับเพนกวินรูคคารี่ แห่งเกาะฮาล์ฟมูน
Deception Island นำท่านลงเรือโซดิแอก เพื่อมุ่งหน้าสู่ อ่าวนักล่าปลาวาฬ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ค จากนั้นนำท่านสู่ เกาะดีเซพชั่นเพื่อชมหมู่บ้านและโรงงานชำแหละปลาวาฬ
Lermaire Channel นำท่านล่องเรือสู่ ช่องแคบเลอแมร์ ช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ หากวันใดฟ้าเปิดจุดนี้ก้อนน้ำแข็งจะสะท้อนกับผืนน้ำ
Gerlache Straight ช่องแคบเกอร์แลช ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเส้นทาง ประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง ซึ่งสรรค์สร้างโดยธรรมชาติ อย่างแท้จริง
Neumayer Channel นำท่านล่องเรือ ผ่านช่องแคบนูเมเยอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การมาเยือนขั้วโลกใต้
Cuverville Island นำท่านขึ้นเรือโซดิแอกเพื่อนำท่านขึ้นเกาะคูเวอร์วิล อันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรแกนตูเพนกวิน เรียกได้ว่าเป็นเกาะแห่งเพนกวิน
Neko Harbor นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อมุ่งหน้าสู่ เนโค ฮาร์เบอร์ ซึ่งบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นผืนแผ่นดินใหญ่แห่งแอนตาร์กติกา
Port Lockroy นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อมุ่งหน้าสู่ พอร์ท ลอคครอย ซึ่งจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีในการขึ้นสู่ผืนแผ่นดินขั้วโลกใต้
Paradise Harbor นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อมุ่งหน้าสู่ พาราไดซ์ ฮาร์เบอร์ ซึ่งในอ่าวแห่งนี้ปกคลุมด้วย ทุ่งน้ำแข็ง และ ก้อนนำแข็ง รวมถึงธารน้ำแข็ง มากมาย
Melchiors Island นำท่านขึ้นเรือโซดิแอก เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะเมลชอร์ จากนั้นนำท่านงลงสู่ Drake Passage จุดนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดในการดูปลาวาฬ

วันที่สิบสอง และ วันที่สิบสาม
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 10) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และกิจกรรม และช้อปปิ้ง อย่างจุใจ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 11) จากนั้นให้ท่านได้อิสระ กับกิจกรรมและสันทนาการบนเรือ
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 12)

วันที่สิบสี่ อูซัวยา - บัวโนสไอเรส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 13) หลังอาหารสู่น่านน้ำแห่งเมืองอูซัวยา เก็บเก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล หลังจากเรือเทียบท่านำท่านเชคเอาท์ รับสัมภาระ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)
12.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอูซัวยา
14.05 น. คณะทัวร์ออกเดินทางจากสนามบินอูซัวยา สู่สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี
17.33 น. เดินทางถึงสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี
19.30 น. นำทุกท่านเชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ให้ท่านรับประทานอาหารค่ำภายในสนามบินตามอัธยาศัย โดยทางเราได้จัดค่าอาหารค่ำ ท่านละ 30 USD

วันที่สิบห้า บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา - อิสตันบูล
00.25 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินมินิสโตร ปิสตารินี สู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 16 ใช้เวลาบินประมาณ 16 ชั่วโมง 40 นาที
* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล * มีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น บนเครื่องบิน*
21.50 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สิบห้า อิสตันบูล – กทม.
00.55 น. ออกเดินทางกลับ กทม. โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง
14.50 น. ถึงกทม.สนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ และประทับใจจาก สไมล์ไทยอีโคทัวร์จำกัด ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ราคาถูก

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines
-ค่าน้ำหนักสัมภาระ
-ค่าที่พัก
-ค่ายานพาหนะ
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
- ทิปคนขับรถ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันทีบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

 

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์เป็นสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA หมายเลขสมาชิก 1243)

โรงแรมที่ทีมงานใช้ เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ถึง 4ดาว โรงแรมคุณภาพดีราคาถูก เนื่องจากบริษัทได้ใช้และ Contack มาหลายปี

ช่วงนี้ทีมงานทำทัวร์อาร์เจติน่าราคาถูกคุณภาพดี
รีบจองทัวร์อาร์เจติน่า เทศกาลเต็มเร็ว

ร้านอาหารที่ทีมงานใช้ ส่วนใหญ่เป้นร้านอาหารที่ดีที่สุดในสถานที่แห่งนั้นเน้นความสะอาด ย้ำนะครับเน้นความสะอาดและถูกปากคนไทย เป็นอาหารที่เราได้เลือกแล้วอย่างดี สำหรับสมาชิกดังนั้น อาหารแต่ละมื้อ เราเลือกเน้นอย่างดี

รถบัสและรถตู้ ทีมงานได้คัดเลือกอย่างดี สำหรับสมาชิกที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอาร์เจติน่าโดยเฉพาะเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ เราเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้ความเร็ว และไม่เร่งทำโปรแกรม รถบัส และรถบัส และรถตู้ที่เราใช้เป็นรถคุณภาพดี

ตัวอย่างเงินตราที่ใช้ในอาร์เจติน่า

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอาร์เจติน่า

 


แนะนำระบบไฟฟ้าในอาเจนติน่า

ระบบไฟฟ้าในอาเจนจิน่า เหมือนกันกับบ้านเราทุกประเภท ระบบไฟฟ้า 220 V เต้ารับก็มีขนาดเท่ากับบ้านเรา แต่ที่อาเจนติน่า เพราะฉะนั้นการเดินทางไปอาเจนติน่าทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าอีกต่อไป

เกร็ดความรู้ ท่องเที่ยวอาเจนติน่า

กรุงบัวโนสไอเรสเป็นเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ก็พบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้อัตราการก่อเหตุอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโจรกรรม ดังนั้นคุณควรเพิ่มความระมัดระวังในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของมีค่าของคุณ บางครั้งการสวมใส่เครื่องประดับและสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงอาจถูกกระชากจากคอ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับราคาแพง ทั้งนี้ตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีตำรวจคอยเฝ้าระวังด้วยการลาดตระเวน และไม่ค่อยมีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นเท่าใดนัก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยพบปัญมากสักเท่าไร

เปิดรับกรุ๊ปจอยทัวร์อาเจนติน่า

เริ่มจาก ภูเก็ต มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก อุบลฯ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก อุดรฯ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก เชียงใหม่ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก เชียงราย มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก สุราษฎ์ฯ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก กระบี่ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก นครศรีฯ มา กรุงเทพฯ
เริ่มจาก หาดใหญ่ มา กรุงเทพฯ


สำหรับกรุ๊ปจอยที่เดินทางมาจาก จังหวัดต่างๆ ทางทีมงานจะเชิญท่านพักที่ กรุงเทพฯ 2 คืน

 


 
 
Copyright ©

Sampran branch
98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
Tel:02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
02-8058800
Fax:02,8139227,02-4290554

Pattaya branch
583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
Tel:038-221498
Fax:038-221498

Aranyaprathet branch
214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
Tel:037-424954
Fax:037-424954


Chongmek branch
409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

Tel:045-210725

Chiangrai branch
376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
Tel:053-791700
Fax:053-791700

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศลาว

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศกัมพูชา

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

 

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศเวียดนาม